Faham Mahdi Syi'ah dan
Ahmadiyah dalam Perspektif

oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 
LAMPIRAN                        (7/7)
oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.
 
G. HADIS-HADIS MAHDIYYAH MENGENAI TEMPAT KELUARNYA AL-MAHDI
 
1. Dari Qatadah r.a., berkata: RasulullahSAW. bersabda:
  "Mahdi akan muncul dari Madinah ke Makkah. Kemudian ia
  dikeluarkan oleh orang-orang dari tengah-tengah mereka. Lalu
  mereka berbai'at kepadanya di antara rukun dan macam, sedang
  ia tidak menyukainya." (HR Nu'aim ibn Hammad)
  
2. Dari Ibn 'Amr r.a., berkata: Nabi bersabda: "Al-Mahdi
  akan keluar dari sebuah kampung yang disebut Kar'ah." (HR.
  Abu Nu'aim dan Abu Bakr al-Maqri)
  
3. Nabi bersabda: "Al-Mahdi akan keluar dari suatu kampung
  yang disebut kampung Karimah." (HR. Abu Nu'aim)
  
4. "Al-Mahdi akan muncul dari sebuah kampung yang disebut
  Kadi'ah." (Jawahirul-Asrar, karya Syaikh 'Ali Hamzah ibn
  'Ali at-Tusi)
  
5. Rasulullah bersabda: "Akan muncul bintang berekor di
  sebelah timur sebelum keluarnya al-Mahdi." (HR. Nu'aim)
  
6. Dari Husain ibn 'Ali, ia meriwayatkan: "Apabila kalian
  melihat tanda api besar di langit di sebelah timur, yang
  keluar di malam hari, maka saat itu manusia akan mendapat
  kelapangan dan diwaktu itulah kehadiran al-Mahdi."
  
7. "Jika kalian melihat nyala api di sebelah timur, tiga
  atau tujuh hari, maka haraplah kelapangan keluarga Muhammad
  insya Allah." (HR. Imam Muhammad ibn Bakir)
 
-------------------------------------------------
Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif
Drs. Muslih Fathoni, M.A.
Edisi 1 Cetakan 1 (1994)
PT. RajaGrafindo Persada
Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15
Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team